Disclamer

Deze website valt onder copyright van NL Systems in opdracht van Björn Erkens Automobielen.

1.Auteursrechten / Intellectuele eigendom
Afbeeldingen van producten en overige materialen, zowel als alle tekstuele en grafische content op de site zijn eigendom van Björn Erkens Automobielen en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Björn Erkens Automobielen webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Juistheid van gegevens
sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van online gaan. Automobielen Björn Erkens zal u gaarne op de hoogte brengen van eventuele productwijzigingen. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. Automobielen Björn Erkens behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. Automobielen Björn Erkens verstrekt u gaarne inlichtingen.

3. Aansprakelijkheid
Björn Erkens Automobielen is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Björn Erkens Automobielenwebsite zouden voorkomen. Björn Erkens Automobielen is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Björn Erkens website Automobielen zijn gelinked.

4. Databescherming
Björn Erkens Automobielen respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Björn Erkens Automobielen gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

5.1 Persoonsgegevens
Björn Erkens Automobielen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestel-/ aanvraag-/prijsvraag-/enqueteformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Björn Erkens Automobielentoestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden. Daarnaast gaat Björn Erkens Automobielen er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen via Björn Erkens Automobielen, tenzij door de bezoeker van de website uitdrukkelijk is aangegeven dit niet te wensen. Björn Erkens Automobielen verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
 
5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal Björn Erkens Automobielen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden, tenzij de door u ingestelde browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.